Dzisiaj jest:
Imieniny:
   

 

 

REGULAMIN PRZODOWNIKA TURYSTYKI MOTOROWEJ PTTK

(projekt)

§ 1

Przodownik Turystyki Motorowej PTTK (PTM) jest społecznym działaczem, członkiem kadry programowej, inicjatorem rozwoju turystyki i krajoznawstwa, organizatorem turystyki motorowej.


§ 2

Przodownikiem Turystyki Motorowej może zostać kandydat, który:

 1. ukończył 18 lat życia,

 2. jest członkiem PTTK od co najmniej 2 lat,

 3. uprawia turystykę motorową i zdobył odznakę w stopniu małym srebrnym MOT,

 4. ukończył szkolenie podstawowe w kole - klubie PTTK,

 5. ukończył kurs przodowników turystyki motorowej i zdał egzamin z wynikiem pozytywnym.


§ 3

Kursy Przodowników Turystyki Motorowej PTTK organizowane są wyłącznie przez Komisję Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK.

§4

 1. Uprawnienia Przodownika Turystyki Motorowej PTTK nadaje Komisja Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK.

 2. Przodownik Turystyki Motorowej ma nadane uprawnienia na teren całego kraju, otrzymuje legitymację terminową, a po 10 latach działalności, legitymację bezterminową.

 3. Za długoletnią działalność i wybitne zasługi dla rozwoju turystyki motorowej, Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK może na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Motorowej, klubu lub z własnej inicjatywy, nadać tytuł Przodownika Turystyki Motorowej.

 4. Przodownikom, którzy wykazali się 25 - letnią, nie przerwaną i aktywną działalnością Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK może nadać tytuł "Zasłużony Przodownik Turystyki Motorowej".


§ 5

Przodownik Turystyki Motorowej ma prawo:

 1. nosić metalową odznakę w kształcie koła z emblematem PTTK na osi i napisem w otoku "Przodownik Turystyki Motorowej",

 2. posiadać legitymację i na bieżąco prowadzoną książeczkę pracy przodownika,

 3. posiadać proporczyk i nalepkę o identycznym wzorze jak odznaka,

 4. posługiwać się pieczątką z numerem posiadanych uprawnień,

 5. Zasłużony Przodownik Turystyki Motorowej ma dodatkowo prawo nosić czerwoną filcową podkładkę pod odznakę.


§ 6

Przodownik Turystyki Motorowej ma obowiązek:

 1. organizować i prowadzić wycieczki i imprezy turystyki motorowej,

 2. potwierdzać turystom w ich książeczkach uczestnictwo w imprezach PTTK,

 3. potwierdzać zwiedzanie obiektów zabytkowych, parków narodowych i skansenów zliczanych na odznaki turystyki motorowej uczestnikom prowadzonej przez siebie wycieczki, jak również innym turystom zwiedzającym w tym czasie obiekty,

 4. przeprowadzać wstępną weryfikację książeczek wycieczkowych MOT,

 5. potwierdzać własne wyjazdy i wycieczki,

 6. brać udział w regionalnych i centralnych Zjazdach Przodowników Turystyki Motorowej.


§ 7

Ewidencję Przodowników Turystyki Motorowej prowadzi Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK. Komisja jest również upoważniona do przedłużania uprawnień przodownickich.


§ 8

W przypadku lekceważenia lub zaprzestania działalności przodownickiej, naruszenia zasad kultury turystycznej, ochrony środowiska, działania na szkodę Towarzystwa, względnie utraty praw obywatelskich, Przodownik Turystyki Motorowej może utracić uprawnienia.

Przodownik TM traci również uprawnienia w przypadku rezygnacji z członkowstwa w PTTK.


§ 9

 1. Niniejszy Regulamin przyjęto na posiedzeniu Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK w dniu 21.10.2006 roku w Koniakowie.

 2. Regulamin PTM PTTK wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTTK.

 3. Tracą ważność wszystkie dotychczas wydane Regulaminy PTM PTTK.


Komisja Turystyki Motorowej

Zarządu Głównego PTTK

 

     

Uwagi dotyczące serwisu : Michał Pisańczuk Copyright 2002-2004